prova mail rush

Campagne individuate per la percentuale 100: array ( 0 => 64461, 1 => 64248, 2 => 58932, 3 => 58409, 4 => 58282, 5 => 58227, 6 => 58153, 7 => 57888, 8 => 57859, 9 => 57653, 10 => 57559, 11 => 57190, 12 => 57145, 13 => 57049, 14 => 57033, 15 => 56959, 16 => 56943, 17 => 56949, 18 => 56925, 19 => 56754, 20 => 55168, )
Mail inviate per le campagne per la percentuale 100: array ( )
Campagne individuate per la percentuale 50: array ( 0 => 64461, 1 => 64248, 2 => 58932, 3 => 58409, 4 => 58227, 5 => 58153, 6 => 57888, 7 => 57859, 8 => 57653, 9 => 57559, 10 => 57145, 11 => 57049, 12 => 57033, 13 => 56959, 14 => 56943, 15 => 56949, 16 => 56754, 17 => 55168, )
Mail inviate per le campagne per la percentuale 50: array ( )
Campagne individuate per la mail ai donatori: array ( 0 => 64461, 1 => 64248, 2 => 58932, 3 => 58409, 4 => 58282, 5 => 58227, 6 => 58153, 7 => 57888, 8 => 57859, 9 => 57653, 10 => 57559, 11 => 57190, 12 => 57145, 13 => 57049, 14 => 57033, 15 => 56959, 16 => 56943, 17 => 56949, 18 => 56925, 19 => 56900, 20 => 56754, 21 => 55168, )
Mail inviate ai donatori per le campagne: array ( )